Phương án xử lý ca bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp vừa lưu trú vừa sản xuất

18:21 18/01/2023
Phương án xử lý ca bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp vừa lưu trú vừa sản xuất

Căn cứ Công văn số 3475/KH-TTKSBT ngày 08/8/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố về việc phương án xử lý ca bệnh COVID-19 tại doanh nghiệp vừa lưu trú vừa sản xuất, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) thông tin đến các doanh nghiệp được biết và thực hiện như sau:

Các doanh nghiệp cập nhật phương án phòng chống dịch và thực hiện diễn tập tình huống có ca dương tính COVID-19 tại doanh nghiệp như kịch bản hướng dẫn đính kèm. Sau khi diễn tập báo cáo về Ban quản lý thông qua địa chỉ hộp thư điện tử: laodong.hepza@tphcm.gov.vn.

Việc thực hiện theo nội dung nêu trên là điều kiện đảm bảo để doanh nghiệp được hoạt động sản xuất trong tình hình dịch bệnh. Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện./.

 

 
Bài viết liên quan