Quán triệt Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM
08:12 01/08/2023

Sáng ngày 28/7/2023, Đảng ủy BQL Các KCX và CN TP.HCM tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đồng chí Hứa Quốc Hưng –Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban BQL Các KCX và CN Thành phố dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, BQL các KCX và CN Thành phố; các đồng chí thường trực Đảng bộ - Chi bộ cơ sở; Trưởng – Phó các phòng chuyên môn, các ban Đảng, Ban Thường vụ các đoàn thể và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng đại diện lãnh đạo các công ty hạ tầng trong KCX, KCN Thành phố.

Hội nghị được nghe đồng chí Hứa Quốc Hưng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban BQL các KCX và CN thành phố báo cáo tóm tắt nội dung Nghị quyết 98/2023/QH15; những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của các KCX, KCN cũng như những giải pháp để triển khai Nghị quyết hiệu quả. Cũng tại hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Trực – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban BQL các KCX và CN Thành phố đã trình bày Kế hoạch triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 của Ban Quản lý các KCX và CN TP. Bên cạnh đó, hội nghị cũng nghe đồng chí Trần Việt Hà – UV BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban BQL các KCX và CN Thành phố trình bày Quy chế thu và sử dụng tiền duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng KCN, KCX; Quy chế tự chủ tài chính của Ban Quản lý.

       Nghị quyết 98/2023/QH15 là một nghị quyết quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết đã tạo cơ chế, chính sách đặc thù để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, y tế, tài chính của cả nước. Kế hoạch triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 là một bước quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Quản lý thực hiện cơ chế một cửa – tại chỗ, phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tiếp theo.

Bài viết liên quan