QUYẾT ĐỊNH 21/2011/QĐ-TTg NGÀY 6/4/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ GIA HẠN NỘP THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
06:10 10/05/2023

DN nhỏ và vừa được gia hạn nộp thuế là các DN đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển DN nhỏ và vừa (trừ các DN được xếp hạng 1, hạng đặc biệt thuộc các Tập đoàn kinh tế, DN là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công ty con).

Quyết định nêu rõ, DN nhỏ và vừa không được gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập DN từ hoạt động kinh doanh bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, xổ số kiến thiết, thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế thu nhập đặc biệt và thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, việc gia hạn nộp thuế như quy định nêu trên chỉ áp dụng đối với DN thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật và đăng ký nộp thuế theo kê khai.  

Số thuế được gia hạn là số thuế tạm tính hàng quý  

Số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) được gia hạn là số thuế tạm tính hàng quý, số thuế theo quyết toán năm 2011, bao gồm cả số thuế năm 2010 chuyển sang nộp vào năm 2011 theo quy định của pháp luật về thuế TNDN.

Thời gian gia hạn nộp thuế: Thời gian gia hạn nộp thuế TNDN đối với số thuế tính tạm nộp của từng quý năm 2011 như sau:  

Quý

Thời gian gia hạn nộp thuế

I/2011

Không quá ngày 30/4/2012

II/2011

Không quá ngày 30/7/2012

III/2011

Không quá ngày 30/10/2012

IV/2011

Không quá ngày 31/3/2013 (bao gồm cả số thuế phải nộp theo Quyết toán thuế của năm 2011)


Trường hợp ngày nộp thuế quy định nêu trên là các ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì thời gian gia hạn nộp thuế được tính từ ngày làm việc tiếp theo. 
 

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan