Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

04:20 16/03/2023
 

Ngày 20/01/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

  • Quyết định số 132/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  • Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 31/01/2020.

Bài viết liên quan