Quy định mới
06:09 10/05/2023

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở trong đó  áp dụng đối với doanh nghiệp (DN) và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.  Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/1/2011.  

Các DN có vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên; các dự án có vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm từ 10% vốn đầu tư trở lên cũng phải thực hiện chế độ báo cáo này.

 

Báo cáo tháng được áp dụng đối với DN, dự án hoạt động trong các ngành: công nghiệp chế biến, điện khí đốt, cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải, thông tin và truyền thông, vận tải kho bãi, thương mại và dịch vụ... Các DN này phải báo cáo các chỉ tiêu về doanh thu thuần và số lượng/sản lượng sản phẩm theo ngành hoạt động.

 

Báo cáo quý được áp dụng đối với DN, dự án hoạt động trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng; DN có hoạt động thu/chi dịch vụ với nước ngoài, hoặc DN là chủ đầu tư.

 

Toàn bộ các DN, dự án phải báo cáo 6 tháng về lao động và thu nhập của người lao động...

 

Về báo cáo năm, toàn bộ các DN, dự án phải báo cáo về thông tin định danh của doanh nghiệp; các chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của DN gồm doanh thu chia theo hoạt động, thuế và các khoản phí, lệ phí nộp ngân sách, lợi nhuận... Ngoài các nội dung trên, các DN, dự án còn phải báo cáo các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động của DN, bao gồm các chỉ tiêu phản ánh về sản phẩm-sản lượng, quy mô, năng lực sản xuất… DN có hoạt động xuất-nhập khẩu hàng hóa báo cáo các chỉ tiêu: lượng và giá trị xuất-nhập khẩu phân theo nước và mặt hàng…

 

Cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  nhận báo cáo của DN, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn. Như vậy, các DN có vốn đầu tư nước ngoài trong các KCX-KCN TPHCM phải thực hiện các nội dung báo cáo nên trên về Ban Quản lý các KCX-KCN TP.

 

2. Điều chỉnh lãi suất cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

 

Ngày 14/12/2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 203/2010/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 28/1/2011 và thay thế Quyết định số 3280/QĐ-BTC ngày 25/12/2009.

 

Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam sẽ tăng từ 9,6%/năm (theo Quyết định số 3280/QĐ-BTC) lên 11,4%/năm; bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi tăng từ 6,0%/năm lên 6,6%/năm.

 

Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,4%/năm, đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,8%/năm.

 

Thông tư cũng nêu rõ, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư áp dụng cho các dự án ký hợp đồng lần đầu tiên kể từ ngày Thông tư  này có hiệu lực thi hành.

 

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan