hop bao thong tin ve tinh hinh hoat dong cac kcx, kcn nam 2020

19:38 18/01/2023
Họp báo thông tin về tình hình hoạt động các KCX, KCN năm 2020 và Kế hoạch trọng tâm năm 2021

Sáng ngày 21/01/2021, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) tổ chức họp báo về tình hình hoạt động các KCX, KCN năm 2020...

Sáng ngày 21/01/2021, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý) tổ chức họp báo về tình hình hoạt động các KCX, KCN năm 2020, Kế hoạch trọng tâm năm 2021 và các hoạt động chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 cho người lao động trong KCX, KCN. Tham dự họp báo có sự hiện diện của lãnh đạo Ban Quản lý, lãnh đạo các phòng chuyên môn, Ông Huỳnh Văn Tuấn – Chủ tịch Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố và đại diện cơ quan báo đài đóng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại buổi họp báo, Ban Quản lý đã cung cấp các thông tin về tình hình thu hút đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp, lao động tại các KCX, KCN trong năm 2020; Kế hoạch công tác năm 2021 và các hoạt động hỗ trợ, chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021 cho người lao động trong KCX, KCN.

Các nhà báo đã quan tâm đặt nhiều câu hỏi liên quan đến: tình hình lương, thưởng Tết cho người lao động, hoạt động hỗ trợ người lao động về quê ăn Tết, hỗ trợ người lao động của các doanh nghiệp gặp khó khăn trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021. Đồng thời, các nhà báo cũng đặt câu hỏi liên quan đến tình hình thu hút đầu tư vào các KCX, KCN năm 2021; hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19,...Đại diện các Phòng chuyên môn của Ban Quản lý đã trả lời và giải đáp những câu hỏi của các nhà báo liên quan đến lĩnh vực các Phòng phụ trách.

Bài viết liên quan