Sơ kết thực hiện Chương trình hợp tác giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp Lâm Đồng và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP
06:11 10/05/2023

Ngày 06/11/2012, Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Lâm Văn Tiếp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các khu công nghiệp Lâm Đồng về Sơ kết thực hiện Chương trình hợp tác giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp Lâm Đồng và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố; tham dự còn có Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Nguyễn Tấn Phước và các Phòng chuyên môn của Ban Quản lý: Phòng Quản lý Đầu tư, Quản lý Doanh nghiệp, Quản lý Lao động, Quản lý Xuất nhập khẩu, Quản lý Xây dựng, Quản lý Môi trường, Đại diện, Thanh tra và Văn phòng.

Trong thời gian qua, chương trình hợp tác giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố đã đạt được những kết quả sau:

 • Hàng năm Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng (Ban Quản lý Lâm Đồng) thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban Quản lý TP.HCM) hỗ trợ tổ chức tại TP.HCM các Hội nghị Xúc tiến đầu tư trực tiếp vào các khu công nghiệp. Hai Ban Quản lý đã hỗ trợ và cung cấp nhiều thông tin, tài liệu, liên quan đến các Khu công nghiệp và hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp KCN hai địa phương. Kết quả đã có nhiều lượt doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các KCN Lâm Đồng.
 • Trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cũng như việc xây dựng đề cương triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN ISO 9001:2000; ISO 9001:2008 của Ban Quản lý Lâm Đồng đã được lãnh đạo Ban Quản lý TP.HCM trao đổi trực tiếp và cung cấp các tài liệu để tham khảo, áp dụng.
 • Thông tin về các KCN Lâm Đồng đã được Ban Quản lý TP.HCM đưa lên trang Web nhằm hỗ trợ cho việc quảng bá đầu tư vào các KCN Lâm Đồng.
 • Trong quá trình công tác, các cán bộ nghiệp vụ hai Ban Quản lý thường xuyên trao đổi với nhau về các nội dung có liên quan đến các lĩnh vực về kinh nghiệm quản lý, cách thức xử lý nghiệp vụ, các biểu mẫu áp dụng,…
 • Hai Ban Quản lý cũng đã trao đổi những kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc trong việc triển khai các chức năng, nhiệm vụ theo Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các tài liệu liên quan. Bên cạnh đó là việc hoạt động của thanh tra; việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng, môi trường (việc ủy quyền cho các Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của mỗi địa phương); lao động.
 • Định kỳ hàng năm đều tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện đồng thời đề ra kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. Đặc biệt trong chuẩn bị Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng và phát triển các KCN tại Việt Nam, hai Ban Quản lý đã trao đổi với nhau về các nhiệm vụ thực hiện trong suốt thời gian qua cũng như các thông tin về sự hình thành và phát triển các KCN tại hai địa phương.
 • Hai Ban Quản lý cùng tham gia các hoạt động chung của các Ban Quản lý Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như: hội nghị giao ban hàng quý, hội thao tổ chức hàng năm. Qua đó đã đề xuất và học tập được nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức cán bộ, đi sâu các lĩnh vực về chuyên môn nghiệp vụ nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.
 • Qua 3 năm tiếp tục thực hiện Chương trình hợp tác thông qua giao lưu trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về quản lý nhà nước đối với các KCN, Lãnh đạo và CBCC VC hai Ban Quản lý đã có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tạo điều kiện gắn bó hỗ trợ hợp tác hiệu quả lâu dài.
Với tinh thần hỗ trợ và hợp tác Ban Quản lý TP.HCM đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ và cung cấp thông tin tận tình với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác nghiệp vụ chuyên môn để nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn, kinh nghiệm xử lý công việc được nhanh gọn và chính xác hơn phục vụ kịp thời và có hiệu quả cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp sản xuất trong Khu công nghiệp, giới thiệu các cơ sở đào tạo công nhân kỹ thuật cho các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp Lâm Đồng.
Trong thời gian tới, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố tập trung vào chương trình hợp tác sau:
 1. Tiếp tục cung cấp thông tin về tình hình xây dựng và phát triển các KCN Lâm Đồng để Ban Quản lý TP.HCM giới thiệu trên trang website.
 2. Ban Quản lý các KCN Lâm Đồng tiếp tục giới thiệu vùng nguyên liệu cho các doanh nghiệp KCX - KCN TP.HCM (ngành chế biến nông- lâm sản, rau, hoa,...)
 3. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về nghiệp vụ, chế độ chính sách mới, kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với KCN.
 4. Tổ chức các chương trình, Hội nghị Xúc tiến đầu tư trực tiếp, xúc tiến thương mại tại TP.Hồ chí Minh và Lâm Đồng. Tăng cường công tác thu hút, mời gọi các nhà đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch và nhà máy xử lý nước thải tập trung tại các KCN.
 5. Luân phiên tổ chức sơ kết chương trình hợp tác hàng năm.

Bài viết liên quan