Sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng

08:43 21/03/2023
 

Thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) và trong các công trình xây dựng, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn 4919/UBND-ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2017 về việc triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa phất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất VLXD và trong công trình xây dựng:“...các chủ đầu tư công trình trên địa bàn Thành phố sử dụng vốn nhà nước phải ưu tiên sử dụng tro, xỉ, thạch cao hoặc các sản phẩm vật liệu xây dựng có tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG; khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất VLXD và sử dụng trong các công trình xây dựng”, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đề nghị Quý doanh nghiệp đang hoạt động trong các khu chế xuất và khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố:

1. Tham khảo hai văn bản liên quan hướng dẫn sử dụng vật liệu tro, xỉ nhiệt điện do Bộ Xây dựng ban hành:

  • Quyết định số 216/QĐ-BXD ngày 28 tháng 3 năm 2019 về ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp”;

  • Quyết định số 456/QĐ-BXD ngày 28 tháng 5 năm 2019 về việc công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro, xỉ nhiệt điện.

2. Lựa chọn sử dụng các loại vật liệu nêu trên trong công trình xây dựng góp phần bảo vệ môi trường, tiết kiệm diện tích đất làm bãi chứa phế thải, giảm sử dụng tài nguyên khoáng sản để sản xuất VLXD và đảm bảo phát triển bền vững.

Bài viết liên quan