Sửa đổi quy định cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

07:34 23/03/2023
 

Ngày 01/02/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử (Phụ lục I) và danh sách các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (Phụ lục II). Cụ thể:

- Sửa đổi, bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử từ 40 nước (theo Nghị định 07/2017/NĐ-CP) xuống còn 35 nước. Trong đó, các nước được bổ sung như: Áo, Ai-xơ-len, Bỉ, Bồ Đào Nha, Bô-xni-a Héc-dê-gô-vi-na, Braxin, An-đơ-ra, Lích-ten-xtên, ...

- Các cửa khẩu cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử được bổ sung gồm:

   + Cửa khẩu đường bộ: Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên), Na Mèo (Thanh Hoá), Lay La (Quảng Trị).

   + Cửa khẩu đường biển: Dương Đông (Kiên Giang), Chân Mây (Thừa Thiên - Huế).

Bên cạnh đó, Nghị định 17/2019 còn sửa đổi quy định về hiệu lực của Nghị định 07/2017 đến 01/02/2021 (Thay vì có hiệu lực đến 01/02/2019).

 Nghị định 17/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2019.

Bài viết liên quan