Sửa đổi Thông tư về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

04:06 21/03/2023
 

Ngày 26/6/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 52/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

Theo đó, giảm 01 tổ chức thu phí thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy là cơ quan quản lý Nhà nước so với quy định tại Thông tư 258/2016/TT-BTC. Cụ thể, Tổ chức thu phí là cơ quan quản lý nhà nước có chức năng thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy theo quy định mới bao gồm:

  • Cục cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an);

  • Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài ra, Thông tư cũng sửa đổi quy định tổ chức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân (theo quy định tại Thông tư 217/2016/TT-BTC) cụ thể: Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Bài viết liên quan