Tài liệu tuyên truyền pháp luật liên quan đến công tác khai báo tạm trú cho người nước ngoài
09:00 24/08/2023

Trong thời gian qua, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra, phát hiện nhiều doanh nghiệp, người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, khai báo tạm trú, lao động không phép, cố ý cư trú quá hạn. Nhằm nâng cao nhận thức về pháp luật cho người nước ngoài, cơ sở lưu trú và các doanh nghiệp mời, bảo lãnh, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng 02 tài liệu tuyên truyền:

1. Hướng dẫn khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua mạng internet.

2. Trách nhiệm người nước ngoài, cơ sở lưu trú có người nước ngoài cư trú và cá nhân, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài

Ban Quản lý thông tin tài liệu tuyên truyền đến các doanh nghiệp để biết và thực hiện.


 

Bài viết liên quan