Tình hình hoạt động tại các KCX-KCN quý I năm 2012
06:10 10/05/2023

 


Suất đầu tư bình quân đối với dự án đầu tư nước ngoài cấp mới là 3,99 triệu USD/dự án và trong nước là 3,88 triệu USD/dự án. Các dự án đầu tư nước ngoài cấp mới có quốc gia đầu tư là Singapore, Mỹ, Đan Mạch, Nhật Bản và Áo với ngành nghề đầu tư thuộc lĩnh vực điện tử (01 dự án), phần mềm (01 dự án), hóa chất (01 dự án) và ngành nhựa (02 dự án). Diện tích đất cho thuê đạt 11,33 ha, diện tích nhà xưởng cho thuê 8.163,25m2.

Ban quản lý, các đoàn thể và doanh nghiệp KCX-KCN đã nỗ lực thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho người lao động, số lượng vé xe và quà Tết tặng cho công nhân tăng nhiều so với năm 2011 (tăng 9.000 vé xe và 41.000 phần quà). Tình hình người lao động trở lại làm việc sau Tết chiếm tỷ lệ cao (hơn 95%). Số vụ tranh chấp lao động tập thể giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2011 (giảm 22 vụ). Chuẩn bị đưa vào sử dụng 02 dự án nhà lưu trú công nhân tại KCN Vĩnh Lộc, Hiệp Phước và nhà trẻ tại tầng trệt khu lưu trú công nhân KCN Hiệp Phước. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do lãi xuất ngân hàng cao, giá điện, xăng, gas tăng, không có đơn hàng sản xuất và gặp khó khăn về thị trường đầu ra. Tuyển dụng lao động phổ thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình quý I/ 2012 và dự báo nền kinh tế sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức; nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trong quý II/ 2012 tập trung vào các giải pháp sau: Tiếp tục thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các KCX-KCN; Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCX-KCN theo quy hoạch; Tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, duy trì sản xuất kinh doanh; Ổn định tình hình lao động, chăm lo đời sống cho người lao động, hạn chế xảy ra tranh chấp lao động tập thể, giữ gìn an ninh trật tư khu; Rà soát, kiểm tra việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo dự án đã được phê duyệt.

Bài viết liên quan