Tình hình kiểm tra PCCC quí 2/2014 Khu công nghiệp Tân Tạo
06:13 10/05/2023

Từ ngày 01/03  đến ngày 31/05/2014, đoàn kiểm tra gồm: Phòng Cảnh sát PCCC Quận bình Tân phối hợp với Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TPHCM (Ban quản lý) và công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tân Tạo (KCN Tân Tạo) đã tiến hành kiểm tra định kỳ về công tác PCCC đối với 200 lượt doanh nghiệp trong KCN Tân Tạo.

Đoàn kiểm tra đã lập 200 biên bản kiểm tra về an toàn PCCC, trong đó có 96 biên bản vi phạm hành chính  về công tác an toàn PCCC, tổng số  số tiền phạt là 472 triệu; Các hành vi vi phạm về PCCC, cụ thể như sau:

  • Hệ thống, thiết bị PCCC không được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ.

  • Sắp xếp hàng hoá trong kho không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC.

  • Sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại nơi có qui định cấm.

  • Sắp xếp hàng hoá không đảm bảo khoảng cách an toàn ngăn cháy và cản trở lối thoát nạn.

  • Lấn chiếm hành lang an toàn PCCC.

  • Không tiến hành đo kiểm hệ thống chống sét.

  • Hàng hoá đặt che lấp, cạnh, sát các bảng điện, tủ điện; sử dụng các thiết bị điện, dây dẫn diện không an toàn dễ dẫn đến nguy cơ chập điện gây cháy nổ.

Sau đợt kiểm tra, Phòng Đại Diện Ban quản lý có thông báo gửi đến các doanh nghiệp trong KCN Tân Tạo đề nghị thực hiện nghiêm các yêu cầu về công tác an toàn PCCC đã nêu trong biên bản kiểm tra. Đối với các doanh nghiệp không thực hiện khắc phục các vi phạm đã kiến nghị trong biên bản kiểm tra, Ban quản lý sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Bài viết liên quan