Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ
06:12 10/05/2023
1. Về tập trung giải quyết hàng tồn kho, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo đầu ra cho sản phẩm; tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp:
 • Tiếp tục tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm mở rộng công năng tại KCX Tân Thuận.
 • Tiếp tục theo dõi các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là tình hình hàng tồn kho, nhu cầu vay vốn; tình hình doanh nghiệp ngưng hoạt động, giải thể, thu hẹp sản xuất; tình hình lao động bị thất nghiệp.
 • Phối hợp với Sở Công thương, Tổng công ty Điện lực thành phố kiểm tra việc tiết kiệm điện của các doanh nghiệp trong KCX-KCN.
 • Tiếp tục theo dõi kết quả và những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc vay vốn của các ngân hàng để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp quy định hiện hành nhằm duy trì và mở rộng sản xuất kinh doanh. Dự kiến tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa các Ngân hàng với các doanh nghiệp trong KCX-KCN có nhu cầu vay vốn mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh vào cuối tháng 05/2013.
 • Theo dõi các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho những dự án đầu tư mới và mở rộng trong KCX-KCN.
 • Phối hợp Sở Công thương, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Trong tháng 5, phổ biến cho doanh nghiệp KCX – KCN chương trình Hội chợ triễn lãm Thương mại – Dịch vụ - Du lịch Việt Nam tại Myanmar lần 3 và chương trình khảo sát thị trường tại thành phố Yangon lần 4.
 • Tiếp tục phối hợp Hải quan thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn cho các doanh nghiệp KCX Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhẩp khẩu thương mại tại KCX Linh Trung.
2. Về đẩy mạnh thu hút đầu tư vào KCX - KCN:
Tính từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 166,26 triệu USD, đạt 33,25% kế hoạch năm 2013 (500 triệu USD), giảm 21,5% so với cùng kỳ năm 2012.
 
3. Về chăm lo cho người lao động:
 • Nắm bắt tình hình lao động, hỗ trợ lao động thất nghiệp do doanh nghiệp đóng cửa, thu hẹp quy mô sản xuất.
 • Nắm bắt kịp thời, ổn định tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, hạn chế xảy ra tranh chấp lao động tập thể tại các KCX-KCN.
 • Vận động doanh nghiệp tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động; phối hợp với các đoàn thể vận động, tuyên truyền người lao động ổn định tâm lý, an tâm làm việc, góp phần tăng năng suất lao động cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh.
 • Kiểm tra các bếp ăn tập thể tại các KCX-KCN nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tránh xảy ra ngộ độc thực phẩm.
 • Phát động tháng an toàn vệ sinh thực phẩm trong KCX-KCN.
 • Tổ chức lớp Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho hơn 1.000 doanh nghiệp trong KCX-KCN.
 • Tổ chức lớp tập huấn An toàn vệ sinh lao động cho người lao động tại các doanh nghiệp trong KCX-KCN.
 • Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hạ tầng xã hội phục vụ công nhân tại các KCX – KCN, bao gồm: nhà lưu trú, trường mầm non, trạm y tế, siêu thị, xưởng chế biến suất ăn công nghiệp.
 • Tiếp tục tổ chức đưa hàng bình ổn giá vào các doanh nghiệp KCX-KCN có đông công nhân và các bếp ăn tập thể.
4. Về cải cách hành chính:
 • Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm trong chi tiêu công, đặc biệt là các khoản chi điện, nước, xăng dầu, điện thoại, văn phòng phẩm, hội nghị, đi công tác…; hạn chế các nội dung mua sắm chưa thật cần thiết; hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài từ nguồn ngân sách nhà nước.  
 • Góp ý về -->Dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy (sửa đổi, bổ sung), Dự thảo Luật Việc làm, -->Đề án đầu tư xây dựng công trình văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội tại các KCN tập trung.
 • Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp như: cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp đẩy nhanh việc xuất khẩu sản phẩm vào các nước ASEAN; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; phối hợp với các phòng công chứng, Sở Tư pháp xác nhận Hợp đồng giao dịch bất động sản trong KCX-KCN để doanh nghiệp vay vốn ngân hàng; các thủ tục cấp mới và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư,...

Bài viết liên quan