Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu trong 9 tháng năm 2013
06:12 10/05/2023
1. Về tập trung giải quyết hàng tồn kho, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo đầu ra cho sản phẩm; tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp:
 • Sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ, tổ chức buổi làm việc giữa Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và nước ngoài trong KCX – KCN để nghe về tình hình sản xuất kinh doanh đầu năm và giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
 • Lãnh đạo Ban Quản lý làm việc với từng Công ty Phát triển hạ tầng KCX-KCN nhằm giải quyết khó khăn, vướng mắc tại KCX - KCN.
 • Tổ chức buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý, Công ty TNHH Tân Thuận và các doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện thí điểm mở rộng công năng tại KCX Tân Thuận.
 • Làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội góp ý cho dự thảo sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó kiến nghị tiếp tục chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho những dự án đầu tư mới và mở rộng trong KCX-KCN.
 • Phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tổ chức buổi đối thoại giữa các doanh nghiệp KCX – KCN với lãnh đạo Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh về chính sách thuế và quản lý ngoại hối.
 • Phối hợp Hải quan thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhẩp khẩu thương mại cho các doanh nghiệp KCX Tân Thuận và Linh Trung.
 • Tổ chức Hội nghị gặp gỡ giữa các Công ty phát triển hạ tầng, doanh nghiệp KCX – KCN có nhu cầu vay vốn với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cùng các Ngân hàng Thương mại để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp. Hiện tại, đã có một số doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại.
 • Phối hợp Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh TP. Hồ Chí Minh kết nối doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn với các Ngân hàng thương mại. Có một số doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ nhu cầu vốn hoặc giảm lãi suất.
 • Phối hợp Tổng Công ty Điện lực thành phố và Sở Công thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho các doanh nghiệp sử dụng điện năng lớn; tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp để nhắc nhở, vận động các doanh nghiệp trong các KCX-KCN thực hiện tiết kiệm điện cho mùa khô 2013.
 • Triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại:
  • Phổ biến, giới thiệu đến các doanh nghiệp về Hội chợ quốc tế “Thực phẩm và Đồ uống Sial China 2013” và Hội chợ triển lãm tại Myanmar do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC) tổ chức;
  • Phối hợp Cục Xúc tiến thương mại gửi thông tin giới thiệu về các doanh nghiệp ngành thực phẩm, thủy hải sản tham gia tìm hiểu và kết nối với Tập đoàn bán lẻ Kroger (Mỹ) và các doanh nghiệp trong lĩnh vực may mặc để giới thiệu hợp tác kinh doanh với một số công ty nước ngoài.
  • Phối hợp với Công ty Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam – VIETFAIR kêu gọi doanh nghiệp ngành cơ khí tham gia triển lãm Quốc tế về công nghệ hàn cắt và gia công kim loại lần 2 tại Việt Nam – METAL & WELD; triển lãm máy móc, thiết bị Trung Quốc lần thứ 14 tại Việt Nam – CHINAMAC FAIR; và Hội thảo về Thiết bị An toàn - An ninh và PCCC.
  • Phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tổ chức Phiên chợ hàng Việt tại KCN Tân Tạo nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết hàng tồn kho.
 • Xây dựng các điều kiện cho phép doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh được cho thuê phần diện tích nhà xưởng dư thừa và quy trình quản lý sau phép đối với hoạt động cho thuê nhà xưởng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo điều kiện doanh nghiệp thuê mở rộng sản xuất kinh doanh.
 • Tổ chức các lớp về Kế toán – Thuế định kỳ hàng tháng, phổ biến Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Suy thoái kinh tế trong thời kỳ khủng hoảng; An toàn trong sản xuất và sử dụng hóa chất; Nghiệp vụ khai báo hải quan; Đào tạo cán bộ quản lý năng lượng; Quản trị kho hàng vật tư và Chiến lược đàm phán và thương lượng trong quan hệ lao động. Tổ chức tọa đàm “Quản trị nguồn lực doanh nghiệp” tại 3 cụm Tân Thuận, Linh Trung 1 và Vĩnh Lộc.
 • Tổ chức họp giao ban với các khu công nghiệp mới để nắm bắt tình hình khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư nhằm có biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy việc thành lập khu công nghiệp, thu hút đầu tư.
 • Tiếp tục theo dõi các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là tình hình hàng tồn kho, nhu cầu vay vốn; tình hình doanh nghiệp ngưng hoạt động, giải thể, thu hẹp sản xuất; tình hình lao động bị thất nghiệp.
2. Về đẩy mạnh thu hút đầu tư vào KCX - KCN:
 • Trong 9 tháng năm 2013, tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh đạt 381,75 triệu USD, đạt 76,35% kế hoạch năm 2013, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2012.
3. Về chăm lo cho người lao động:
 • Nắm bắt tình hình lao động, hỗ trợ lao động thất nghiệp do doanh nghiệp đóng cửa, thu hẹp quy mô sản xuất.
 • Nắm bắt kịp thời, ổn định tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp, hạn chế xảy ra tranh chấp lao động tập thể tại các KCX-KCN.
 • Vận động doanh nghiệp tăng cường các hoạt động chăm lo cho người lao động; phối hợp với các đoàn thể vận động, tuyên truyền người lao động ổn định tâm lý, an tâm làm việc, góp phần tăng năng suất lao động cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong sản xuất kinh doanh.
 • Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại các doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động cao; phối hợp Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra và thanh tra các doanh nghiệp; Phối hợp Thanh tra Sở Y tế thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể. Qua thanh tra, kiểm tra, đã nhắc nhở, hướng dẫn và yêu cầu khắc phục một số bếp có cơ sở vật chất cũ, xuống cấp cần phải nâng cấp lại.
 • Tổ chức các lớp tập huấn pháp luật lao động cho các học viên là trưởng phòng nhân sự của doanh nghiệp; Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về an toàn – vệ sinh lao động miễn phí cho học viên là người sử dụng lao động, các lớp tập huấn về an toàn – vệ sinh lao động miễn phí tại doanh nghiệp cho người lao động, các lớp tập huấn An toàn vệ sinh thực phẩm cho người sử dụng lao động và người quản lý bếp của doanh nghiệp về hệ thống tự kiểm tra, chế độ tự kiểm tra 3 bước tại bếp ăn.
 • Tổ chức tập huấn Luật lao động và văn hóa ứng xử cho lao động đến tìm việc; các lớp đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp cho học viên với các nội dung: Luật lao động, an toàn lao động, cán bộ an toàn, nghiệp vụ quản lý nhân sự; các lớp tập huấn nghiệp vụ kế toán - thuế, đàm phán trong quan hệ lao động, nghiệp vụ Hải quan.
 • Phối hợp Bệnh viện Da Liễu tổ chức lớp tập huấn miễn phí về phòng, chống bệnh da nghề nghiệp và các bệnh nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục cho người lao động tại các doanh nghiệp có đông lao động. Phối hợp Thành Đoàn tổ chức chương trình “Hát về thời hoa đỏ” tại KCN Tân Thới Hiệp; Phối hợp Quỹ hỗ trợ công nhân (WSF), Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Nhà Bè), Công ty Cổ phần KCN Hiệp Phước tổ chức chương trình “Công nhân với An toàn giao thông” tại KCN Hiệp Phước; tổ chức các buổi bán hàng lưu động tại các KCX-KCN hàng tháng.
 • Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hạ tầng xã hội phục vụ công nhân tại các KCX – KCN, bao gồm: nhà lưu trú, trường mầm non, trạm y tế, siêu thị, xưởng chế biến suất ăn công nghiệp.
4. Về cải cách hành chính:
 • Tiếp tục thực hiện chủ trương tiết kiệm trong chi tiêu công, đặc biệt là các khoản chi điện, nước, xăng dầu, điện thoại, văn phòng phẩm, hội nghị, đi công tác…; hạn chế các nội dung mua sắm chưa thật cần thiết; hạn chế tối đa các đoàn đi học tập, khảo sát, tham khảo kinh nghiệm nước ngoài từ nguồn ngân sách nhà nước.  
 • Góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi), dự thảo Luật Việc làm,  đề án đầu tư xây dựng công trình văn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội tại các KCN tập trung.
 • Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp như: cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN mẫu D cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp đẩy nhanh việc xuất khẩu sản phẩm vào các nước ASEAN; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; phối hợp với các phòng công chứng, Sở Tư pháp xác nhận Hợp đồng giao dịch bất động sản trong KCX-KCN để doanh nghiệp vay vốn ngân hàng; các thủ tục cấp mới và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư,...
 • Ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý nhà nước.
 • Rà soát thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, mới ban hành trong các lĩnh vực xây dựng, môi trường, xuất nhập khẩu, lao động.
 • Rà soát chức năng nhiệm vụ các Phòng chức năng, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý. 

Bài viết liên quan