Tóm tắt kết quả hoạt động Khu chế xuất, khu công nghiệp năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

07:00 16/03/2023

 

Năm 2019, tổng vốn đầu tư thu hút đạt 645,73 triệu USD, giảm 16,39%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,8 tỷ USD, tăng 9,7%, nộp ngân sách của các doanh nghiệp ước đạt 18.500 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2018. Tình hình an ninh trật tự tại các KCX-KCN tương đối ổn định; không xảy ra sự cố môi trường. Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai, tình trạng hoạt động, tình hình chấp hành pháp luật của các dự án đầu tư trên các lĩnh vực: môi trường, lao động, trật tự xây dựng, được tăng cường; qua đó, đã chấm dứt hoạt động các dự án không có khả năng triển khai để thu hồi đất thu hút dự án đầu tư khác, thúc đẩy các dự án sớm triển khai, đi vào hoạt động, xử lý các trường hợp vi phạm. Đồng thời, phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận/huyện giải quyết khó khăn, vướng mắc của các KCN. Củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả làm việc của cán bộ công chức thông qua quy chế đánh giá kết quả công tác. Năm 2019 không có hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn do nguyên nhân từ Ban Quản lý.

Năm 2020, chỉ tiêu thu hút đầu tư là 500 triệu USD. Tập trung tạo quỹ đất cho thu hút đầu tư qua khai thác nhà xưởng cao tầng, quỹ đất thu hồi của các dự án không có khả năng triển khai, rà soát, thúc đẩy triển khai các KCN mới và mở rộng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát dự án đầu tư trên các lĩnh vực: đầu tư, lao động, môi trường, xây dựng. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Xây dựng Đề án “Định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố giai đoạn 2021 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” đúng tiến độ. Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch giai đoạn 5 năm tới 2021-2025./.

Bài viết liên quan