Tăng cường công tác PCCC
06:10 10/05/2023

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp PCCC đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (viết tắt là LPG) năm 2012 trên địa bàn Thành phố.

Ngày 20/7/2012, Ban quản lý các KCX&CN TP. HCM đã ban hành công văn số: 1407/CV-BQL-KCN-HCM-PĐD đề nghị các Công ty Phát triển hạ tầng KCX, KCN và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và LPG trong các KCX, KCN Thành phố nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy; Thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện nhân viên về nghiệp vụ PCCC và cập nhật các  kiến thức PCCC trong lĩnh vực kinh doanh đặc thù về an toàn cháy nổ.

Bài viết liên quan