Tập huấn an toàn thực phẩm năm 2023
02:12 20/06/2023

Sáng ngày 24,25,26/5/2023 tại trụ sở Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố tổ chức 03 lớp tập huấn về các nội dung liên quan đến công tác an toàn thực phẩm (ATTP) với sự tham gia của 170 người là cán bộ quản lý, nhân viên phụ trách bếp ăn tập thể trong các KCX, KCN.


       Nội dung tập huấn bao gồm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; thủ tục ký cam kết đảm bảo ATTP theo quy định:

  • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
  • Nghị định 155/2018NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
  • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành ngày 02/02/2018.
  • Cách lựa chọn và sử dụng thực phẩm đảm bảo an toàn.
  • Các mối nguy ô nhiễm thực phẩm. Ngộ độc thực phẩm và cách xử lý khi bị ngộ độc thực phẩm.
  • Quyết định 1246/2017/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống".
  • Các nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn (10 nguyên tắc vàng).
  • Xử phạt vi phạm hành chính: Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

        Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.

Bài viết liên quan