Tập huấn của Thanh tra Thành phố
06:12 10/05/2023

Ngày 22 tháng 8 năm 2013, Thanh tra Thanh phố đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra” tại  thành phố Hồ Chí Minh. Đây là chương trình trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực tổng thể ngành thanh tra thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 – 2014” do Ban quản lý dự án POSCIS đảm trách. Chương trình gồm nhiều phần đã được Chánh Thanh tra Thành phố phê duyệt và triển khai trong những năm qua với sự tham gia của một số thanh tra các tỉnh miền tây Nam bộ như: Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, … và có sự góp mặt của đội ngũ chuyên gia, luật sư. Tham gia Hội nghị tập huấn có thanh tra các sở, ngành và thanh tra 24 quận, huyện.

Bài viết liên quan