Tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các Khu chế xuất, Khu công nghiệp

01:50 14/03/2023
 

Thực hiện Kế hoạch số 1263/KH-BQLATTP ngày 26/6/2020 của Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) về tổ chức tập huấn kiến thức về ATTP tại các Khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX, KCN) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố tổ chức các lớp tập huấn về các nội dung liên quan đến các kiến thức về ATTP tại các bếp ăn tập thể, căng tin, cơ sở chế biến suất ăn sẵn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thời gian – địa điểm

TT

Ngày

Địa điểm

Đối tượng

1

21/7/2020

Hội trường KCX Tân Thuận

KCX Tân Thuận, KCN Hiệp Phước.

2

22/7/2020

Hội trường HEPZA

KCX Linh Trung 1, 2, KCN Cát Lái, KCN Bình Chiểu.

2. Nội dung tập huấn:

a) Quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; thủ tục ký cam kết đảm bảo ATTP theo quy định:

  • Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;

  • Nghị định 155/2018NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

  • Quyết định 1545/QĐ-UBND ngày 09/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về ủy quyền cho Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố, Ủy ban nhân dân quận – huyện thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

  • Các mối nguy ô nhiễm thực phẩm, các nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn (10 nguyên tắc vàng).

  • Quyết định 1246/2017/QĐ-BYT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Y tế về việc ban hành “hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống".

b) Ngộ độc thực phẩm, các biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm và xử lý khi bị ngộ độc thực phẩm; hướng dẫn vận hành hệ thống tự kiểm tra.

c) Xử phạt vi phạm hành chính: Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Đề nghị Doanh nghiệp đăng ký gửi Phiếu (đính kèm) về Phòng Quản lý Lao động – Ban Quản lý trước 15/7/2020 để việc tổ chức lớp đạt kết quả (Fax: 38.294.271; Email: laodong.hepza@tphcm.gov.vn, ĐT: 028.3823.2575 hoặc Ông Đàm Trung Hiếu: 0903.768.006, Ông Nguyễn Quốc Vinh: 0906.000.069.

Bài viết liên quan