Tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cho Đội bảo vệ các Công ty phát triển hạ tầng KCX, KCN Thành phố.
06:13 10/05/2023
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp (KCX, KCN); nhằm nâng cao nghiệp vụ bảo vệ cho lực lượng bảo vệ tại KCX – KCN Thành phố, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Ban quản lý) phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khóa “Tập huấn nghiệp vụ Bảo vệ” cho Đội Bảo vệ của các KCX-KCN.

 

Khóa tập huấn được diễn ra làm 02 đợt: Đợt 1 tại KCX Tân Thuận từ ngày 28/7 đến ngày 2/8/2014 gồm có 50 học viên tham dự và đợt 2 được tổ chức tại trụ sở Ban quản lý từ ngày 5/8 đến ngày 10/8/2014 với 59 học viên tham dự.

Thông qua khóa học, Giảng viên - là đội ngũ cán bộ thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố - đã truyền đạt cho học viên các nội dung liên quan và hỗ trợ tích cực cho công tác bảo vệ an ninh trật tự tại KCX, KCN như: Công tác bảo vệ doanh nghiệp (DN); Vai trò, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ trong công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại DN; Công tác nắm tình hình về xác minh ban đầu các vụ việc xảy ra trong DN; Công tác tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ DN; Tư thế, tác phong của người bảo vệ; Phòng chống bạo động… Ngoài ra, Ban tổ chức khóa huấn luyện cũng đã dành 03 buổi để hướng dẫn thế võ; hướng dẫn sử dụng công cụ hỗ trợ cho các học viên tham gia lớp.

Kết thúc tập huấn, các học viên cũng đã tham gia đợt kiểm tra kiến thức tổng quát nhằm làm cơ sở để Công an Thành phố cấp Giấy xác nhận cho các học viên.

Đây là một chương trình thiết thực nhằm nâng cao năng lực của đội bảo vệ đang làm việc tại các KCX, KCN góp phần tích cực trong công tác bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực, ngăn chận tội phạm và những mối đe dọa đến quá trình hoạt động của Doanh nghiệp trên địa bàn KCX, KCN.

Bài viết liên quan