Tập Huấn Nghiệp Vụ PCCC và Cứu Hộ, Cứu Nạn Trong Doanh nghiệp KCX Tân Thuận
06:11 10/05/2023
A.Nội dung tập huấn nghiệp vụ PCCC và cứu hộ, cứu nạn gồm:

1/Phần lý thuyết:

  • Các văn bản pháp quy về PCCC của Nhà nước Việt Nam (Luật Phòng cháy và chữa cháy, và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan).
  • Các biện pháp phòng cháy, chữa cháy (trong sản xuất, kho hàng, điện…). Nguyên tắc, phương pháp dập tắt một đám cháy. Nguyên tắc bảo quản, bảo dưỡng các phương tiện chữa cháy…
  • Hướng dẫn lập phương án chữa cháy - cứu hộ, cứu nạn.
2/Phần thực hành và kiểm tra:
  • Thao tác, kiểm tra, bảo quản và sử dụng các loại phương tiện chữa cháy. Vận hành máy bơm chữa cháy và triển khai đội hình. Rải vòi, cuộn vòi cơ bản - động tác, tư thế cầm lăng. Tổ chức cứu người bị nạn trong đám cháy.
3/Cấp Giấy chứng nhận:
  • Sau khi kết thúc khóa học và thi kiểm tra đạt kết quả về phần thực hành và lý thuyết, thì mỗi học viên tham dự lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC, sẽ được Phòng CS PC&CC Quận 4 cấp “Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy".
 
 
B.Tổ chức thực hiện, địa điểm tập huấn:
1/Chi phí : 
  • Thuê hội trường và phương tiện phục vụ lớp học; dụng cụ và phương tiện thao dợt thực hành (bình xịt, xăng dầu, dụng cụ); bồi dưỡng giáo viên; nước uống cho giảng viên, học viên và tổ chức phục vụ chung… sẽ do Công ty TNHH Tân Thuận - KCX Tân Thuận đảm trách trên cơ sở trích từ kinh phí dùng cho công tác an toàn PCCC.
2/Giảng viên huấn luyện và học viên :
  • Phòng Cảnh sát PC&CC Quận 4 chịu trách nhiệm về giảng viên hướng dẫn lớp học.
  • Học viên là nhân viên trong các doanh nghiệp KCX Tân Thuận do doanh nghiệp đề cử (tối đa 05 người) sẽ tham dự lớp tập huận nghiệp vụ PCCC và cứu hộ, cứu nạn.
3/Địa điểm tập huấn :
  • Hội trường Trung Tâm Hoạt Động Công Nhân Viên KCX Tân Thuận (Đối diện văn phòng KCX Tân Thuận).

Bài viết liên quan