Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2012
06:10 10/05/2023

Để triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2012 đạt kết quả tốt với chủ đề  “Bảo đảm an toàn thực phẩm Tết dân tộc và các Lễ hội”, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh (HEPZA) thông báo tới các doanh nghiệp trong các KCX - KCN, các Công ty đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng KCX - KCN Tp.Hồ Chí Minh thực hiện các nội dung theo Thông báo số 75/TB_BQL_KCN_HCM ngày 10/01/2012.

Đính kèm “Khẩu hiệu tuyên truyền” và “10 nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn”

P.QLLĐ

Bài viết liên quan