Tổ chức các khóa bồi dưỡng về pháp luật lao động và văn hóa ứng xử cho công nhân ở các Doanh nghiệp
06:10 10/05/2023

Kính gửi: Tổng giám đốc/Giám đốc các Doanh nghiệp KCX, KCN TP.HCM  

Hiện nay Trung tâm giới thiệu việc làm các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (Trung tâm) đang triển khai tổ chức các khóa bồi dưỡng về pháp luật lao động và văn hóa ứng xử cho công nhân ở các Doanh nghiệp, thông qua khóa bồi dưỡng này nhằm trang bị cho cán bộ và nhân viên của các Doanh nghiệp những kiến thức cơ bản về những quy định của Bộ luật lao động, đồng thời cụ thể hóa các Nghị định, Thông tư của Bộ, Ngành liên quan về Luật lao động tại Doanh nghiệp, đặc biệt giúp cho người lao động tại các Doanh nghiệp hiểu rõ hơn những qui định của pháp luật về đình công cũng như góp phần bồi dưỡng cho học viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết về văn hoá ứng xử trong doanh nghiệp của mình. Nội dung tổ chức như sau:

- Đối tượng tập huấn:

Toàn thể nhân viên và công nhân đang tham gia làm việc tại doanh nghiệp.

- Nội dung tập huấn: (đính kèm đề cương tập huấn).

- Thời lượng tập huấn:  08 tiết/1 lớp (2 buổi).

- Địa điểm và thời gian học:

* Học tại Doanh nghiệp

* Thời gian: Do Công ty bố trí sắp xếp và đăng ký với Trung tâm

- Giảng viên phụ trách:

§     Một số cán bộ, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật lao động thuộc  Ban quản lý các KCX và CN TPHCM, Sở lao động thương binh và xã hội TP.HCM

§     Chuyên gia về văn hóa ứng xử từ các trường Đại học và Viện khoa học xã hội vùng Nam bộ

- Mức học phí: 4.000.000 đồng/ lớp, đối với lớp không quá 50 học viên.

Công ty đăng ký theo mẫu gửi về văn phòng Trung tâm theo địa chỉ:

 

Trung tâm Giới thiệu việc làm Hepza

Số : 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

ĐT: (84-8) 38232573  – 39105294           Fax: (84-8) 38232573

Bài viết liên quan