Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy đến các doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận
06:11 10/05/2023

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 15 năm 2013 Ngày 20/3/2013, Ban quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp thành phố đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Quận 4 và công ty TNHH Tân Thuận tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đến các cơ sở, doanh nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận(KCX Tân Thuận).

 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tấn Định, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh(Ban quản lý), phát biểu : nhìn chung, các doanh nghiệp trong KCX Tân Thuận có quan tâm đầu tư trong công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ(AT-VSLĐ-PCCN). Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ công tác AT-VSLĐ-PCCN nên cháy nổ vẫn còn xảy ra.

Để công tác PCCC đạt kết quả tốt, thì phụ thuộc rất lớn vào ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân. Đối với các cơ sở, doanh nghiệp, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCCC tại đơn vị mình là rất quan trọng, để làm được điều đó thì người đứng đầu doanh nghiệp cần phải nắm vững các quy định của pháp luật về công tác PCCC, hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình cũng như của doanh nghiệp để lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp thực hiện tốt công tác PCCC.
 

Ông Nguyễn Tấn Định, Phó Trưởng ban thường trực Ban Quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TPHCM  phát biểu trước 100/165 doanh nghiệp đang hoạt động tại KCX Tân Thuận.
 

Phát biểu trong hội nghị, đồng chí, Đại tá Vũ Văn Bổn – Trưởng phòng Công tác chính trị và công tác quần chúng Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cũng như các hoạt động thực tế trong công tác PCCC, góp phần thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy chữa cháy và các văn bản có liên quan. Đồng thời cung cấp cho các doanh nghiệp những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và cứu hộ, cứu nạn trong lao động, sản xuất, những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ và xử lý các tình huống sự cố khi xảy ra cháy, nổ.

Bài viết liên quan