Tổng kết tình hình hoạt động các KCX-KCN năm 2013
06:12 10/05/2023
Ngày 26/12/2013, Lãnh đạo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (Ban Quản lý) đã có buổi họp tổng kết tình hình hoạt động KCX-KCN năm 2013 với các Công ty phát triển hạ tầng KCN.

 

Tại cuộc họp, đại diện các Công ty phát triển hạ tầng KCN đã báo cáo kết quả hoạt động của KCN năm 2013 và Kế hoạch công tác năm 2014, những khó khăn, vướng mắc tại các KCN và kiến nghị Ban Quản lý xem xét, hỗ trợ giải quyết.

Kết luận cuộc họp, Trưởng ban Ban Quản lý giao các Phòng chức năng của Ban Quản lý theo dõi và phối hợp với các đơn vị có liên quan để hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các Công ty phát triển hạ tầng KCN; đồng thời, kiến nghị các Bộ-ngành liên quan và Thành phố xem xét, tháo gỡ những vấn đề liên quan đến chính sách để giúp cho doanh nghiệp phát triển.


Về kế hoạch công tác năm 2014, Trưởng ban Ban Quản lý đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng KCN quan tâm, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo hướng các nhà đầu tư cần để thu hút đầu tư, xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng xã hội để chăm lo cho công nhân (Siêu thị, nhà trẻ, nhà lưu trú, trung tâm sinh hoạt công nhân, bếp ăn tập thể). Đối với các chỉ tiêu năm 2014 (thu hút đầu tư, kim nghạch xuất khẩu) phải giữ được mức như năm 2013 và có sự tăng nhẹ. Về môi trường, vận hành ổn định nhà máy XLNT tập trung của khu, hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nước thải sau xử lý, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải. Đồng thời, đề nghị các Công ty phát triển hạ tầng KCN quan tâm, thực hiện công tác chăm lo Tết nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 cho công nhân.

 

Bài viết liên quan