THÔNG BÁO CUỘC GIAO LƯU DOANH NGHIỆP DƯỢC ẤN ĐỘ VÀ VIỆT NAM
06:09 10/05/2023
Đây là dịp để các doanh nghiệp dược trong các KCX – KCN thành phố mở rộng quan hệ giao thương. Ban quản lý các khu chế xuất & công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đề nghị HBA, Chi hội ngành dược và các doanh nghiệp ngành dược đang hoạt động tại các KCX – KCN thành phố thu xếp thời gian đến tham dự cuộc giao lưu nói trên ( Đính kèm danh sách doanh nghiệp Ấn Độ ).
Thời gian: từ 9 giờ đến 17 giờ, ngày 14/10/2010 (Thứ năm).
Địa điểm: Phòng họp Lotus – Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp.HCM.
Lưu ý:
Vui lòng xác nhận tham dự trước ngày 13/10/2010, liên hệ:
  • Phạm Thị Tuyết – Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, ĐT: 38.237.050 (ext.17), Fax: 38.237.047, Email: cgihcmc@hcmvnn.vn
  • Nguyễn Quỳnh Như – Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, ĐT: 39.325.495, Fax: 39.325.472, Email: quynhu_nguyen@yahoo.com

Bài viết liên quan