THÔNG BÁO THU HỒI CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
06:10 10/05/2023

              Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban quản lý) đã cấp Chứng nhận đăng ký đầu tư để triển khai dự án đầu tư cho các doanh nghiệp theo danh sách dưới đây. Ban quản lý thông báo đến các chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các dự án nêu trên đến làm việc tại Ban quản lý để giải quyết các tồn tại. Sau 15 ngày kể từ ngày ra thông báo này nếu không nhận được phản hồi, Ban quản lý sẽ tiến hành thu hồi các Chứng nhận đăng ký đầu tư và xóa tên các dự án nêu trên.

            Mọi chi tiết xin liên hệ Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (phòng Quản lý Doanh nghiệp) - số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM, Việt Nam; ĐT: (848) 38.232.576, fax: (848) 38294271 hoặc email: enterprise.dept@hepza.gov.vn.

Tên doanh nghiệp

Địa điểm đăng ký dự án

Số Chứng nhận

đăng ký đầu tư

Cấp ngày

Công ty TNHH Cao su Nhựa Lúa Vàng

Lô C22-23-24, đường số 6, khu công nghiệp Lê Minh Xuân.

241/CN-KCN-HCM

12/09/2002

Công ty TNHH Thương mại Mai Phú Thành

Lô B5, đường số 9, khu công nghiệp Lê Minh Xuân.

011/CN-KCN-BQL

07/01/2000

DNTN Cẩm Hùng

Lô B6-19, khu công nghiệp Lê Minh Xuân.

055/CN-KCN-BQL

06/06/2000

Công ty TNHH Cơ khí Hoàng Hà

Lô II-6, nhóm CN II, đường số 13, khu công nghiệp Tân Bình.

493/CN-KCN-HCM

09/05/2005

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Hà Sâm

Lô II-3D, đường 11, nhóm CN II, khu công nghiệp Tân Bình.

233/CN-KCN-HCM

12/08/2002

Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Trường Sơn

Lô B51/I, đường 2E, khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

211/CN-KCN-HCM

13/05/2002

Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Mỹ phẩm Vinh An

Lô VB, đường 4, khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

039/CN-KCN-BQL

27/03/2000

Công ty TNHH Cơ khí Đại Bến Thành

Lô A1-8, khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi.

423/CN-KCN-HCM

14/07/2004

 

Bài viết liên quan