Thông báo về việc báo cáo Quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa theo quy định
06:10 10/05/2023

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và quản lý hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối của các doanh nghiệp trong KCX – KCN, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp tại các KCX – KCN TP thực hiện việc báo cáo như sau:

- Tình hình thực hiện Quyền xuất khẩu, Quyền nhập khẩu, Quyền phân phối trong năm 2011 (theo mẫu đính kèm) chậm nhất vào ngày 15/01/2012.
- Các doanh nghiệp có thể gửi báo cáo bằng một trong các hình thức sau:
* Gửi văn bản đến trụ sở Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Phòng QL Xuất nhập khẩu), địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM
* Gửi bằng Fax: 38 294 271
* Gửi bằng email: imp-exp.hepza@tphcm.gov.vn hoặc pttan@hepza.gov.vn

Ban quản lý đề nghị các doanh nghiệp thực hiện báo cáo đầy đủ và đúng thời hạn.

P.QLXNK

Bài viết liên quan