THÔNG TIN HỘI THI BÀN TAY VÀNG
06:09 10/05/2023

1. Hội thi tại các doanh nghiệp:

Các doanh nghiệp chủ động thiết kế nội dung hội thi phù hợp với năng lực thực tế của đội ngũ công nhân tại doanh nghiệp, đảm bảo một số nội dung cơ bản: Kỹ năng, trình độ chuyên môn, tay nghề; kiến thức về pháp luật lao động, an toàn lao động, nội quy doanh nghiệp… Tùy đặc thù của doanh nghiệp, có thể tiến hành hội thi thành nhiều vòng hoặc 1 vòng nhưng phải tạo điều kiện tốt nhất để tất cả công nhân có thể tham gia hội thi; khuyến khích sự sáng tạo, đổi mới trong cách thức tổ chức hội thi. Trong quá trình diễn ra hội thi có thể liên lạc Ban tổ chức cấp thành để được hướng dẫn, hỗ trợ giám khảo chấm thi,…

- Đối với các doanh nghiệp đã tổ chức hội thi trong năm 2009 hoặc 2010 có thể không tổ chức lại hội thi mà chọn các công nhân đạt danh hiệu “Bàn tay vàng” giới thiệu tham gia Liên hoan “Bàn tay vàng các KCX-KCN TP” lần 1.

- Các đơn vị còn lại xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi tại doanh nghiệp.

- Sau khi kết thúc hội thi tại các doanh nghiệp, các đơn vị tổng hợp danh sách “Bàn tay vàng” tham gia liên hoan cấp TP và gởi về Văn phòng Đoàn các KCX-KCN TP – 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1 (Bà Nguyễn Thị Thùy Dung). ĐT: 22.405.099 - 0938.742.753. Email: doankcx@gmail.com . Fax: 39.118.495 trước 16g00, ngày 8/3/2011 (thứ ba).

2. Liên hoan “Bàn tay vàng các khu chế xuất - khu công nghiệp” lần 1

- Sau khi tổng hợp danh sách bình chọn từ các doanh nghiệp, Ban tổ chức sẽ tổ chức Liên hoan “Bàn tay vàng các KCX-KCN TP” lần 1 vào ngày 26/03/2011.

- Tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cá nhân xuất sắc từ các doanh nghiệp.

BẢN TIN HEPZA

Bài viết liên quan