Thành lập Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố
06:12 10/05/2023

Ngày 25 tháng 12 năm 2013 Ủy Ban nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 7019/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Dịch vụ Việc làm và hỗ trợ Doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp thành phố trực thuộc Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Dịch vụ Công nghiệp và Thông tin và Trung tâm Giới thiệu việc làm các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2013.

Tên giao dịch tiếng Anh: Job and Enterprise Supporting Service Center of Ho Chi Minh City Export Processing and Industrial Zones (JESC).

Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:

1. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh:

  • Cung ứng lao động theo yêu cầu doanh nghiệp.
  • Tổ chức hoặc liên kết tổ chức các khóa ngắn hạn về kỹ năng mềm, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ, tay nghề và tư vấn hướng nghiệp cho người lao động.
  • Tư vấn về các chính sách cho lĩnh vực lao động.
  • Nghiên cứu, thu thập và cung cấp thông tin về thị trường lao động (nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu cần việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công).

2. Thực hiện một số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh:

  • Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện như hội thảo, hội nghị theo nhu cầu của doanh nghiệp khu chế xuất và công nghiệp liên quan đến việc phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, thuế, xây dựng, môi trường, xuất nhập khẩu, lao động.
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến kinh doanh, đầu tư, xây dựng, môi trường.

3. Tổng hợp thông tin về các vướng mắc, nhu cầu cần được hỗ trợ của doanh nghiệp và tham mưu cho Ban quản lý các giải pháp kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.

Ban quản lý thông báo đến Quý Doanh nghiệp để nắm thông tin về cơ cấu tổ chức.

Trân trọng./.

Bài viết liên quan