Thông báo mở lớp huấn luyện “An toàn - bảo hộ lao động năm 2011”
06:10 10/05/2023

Kính gửi: Tổng giám đốc/Giám đốc các Doanh nghiệp KCX, KCN TP.HCM

Thực hiện theo Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã hội về Hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động. Trung tâm giới thiệu việc làm các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm) thông báo mở lớp huấn luyện “An toàn - bảo hộ lao động năm 2011” nhằm trang bị những kiến thức lý thuyết và kỹ năng về an toàn bảo hộ lao động trong sản xuất cho nhân viên và công nhân của các Doanh nghiệp trong Khu chế xuất, Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố như sau:

- Đối tượng huấn luyện:

Toàn thể nhân viên và công nhân đang tham gia làm việc tại doanh nghiệp.

- Nội dung huấn luyện: (đính kèm phụ lục).

- Thời lượng huấn luyện: 08 tiết (02 buổi).

- Địa điểm và thời gian học:

* Học tại Doanh nghiệp: do Doanh nghiệp bố trí sắp xếp thời gian và thông báo cho Trung tâm theo phiếu đăng ký.

- Phương pháp đào tạo mới: Khoá học được thiết kế theo nội dung chi tiết của từng Doanh nghiệp, góp phần bồi dưỡng cho học viên những kỹ năng cần thiết về an toàn bảo hộ lao động của đơn vị mình. Khi Doanh nghiệp đã đăng ký, Trung tâm sẽ cử giáo viên đến phối hợp với Doanh nghiệp để khảo sát lập chương trình đào tạo.

 

- Mức học phí:  5.000.000 đồng/lớp, đối với lớp từ 30 – 100 học viên

      (Mức học phí trên không bao gồm chi phí thuê máy chiếu).

- Thời hạn đăng ký:  Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011.

Ghi chú: Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận. Riêng thẻ An toàn lao động phí cấp thẻ là 2.000đồng/ 01thẻ.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia khoá học đăng ký theo mẫu gửi về văn phòng Trung tâm theo địa chỉ:

 

Số : 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

ĐT: (84-8) 38232573  – 39105294                   Fax: (84-8) 38232573

Bài viết liên quan