Thông báo nhân sự tháng 01/2013
06:11 10/05/2023

Căn cứ Quyết định số 11/QĐ-UBND-TC ngày 10/01/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố;

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Trưởng phòng Quản lý Đầu tư giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 10/01/2013.
 

Ban Quản lý xin thông báo đến các đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác.

Bài viết liên quan