Thông báo nhân sự tháng 12/2012
06:11 10/05/2023

Từ ngày 01/12/2012, ông Lâm Văn Tiếp – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Lâm Văn Tiếp là cán bộ có năng lực, đạt thành tích xuất sắc nhiều năm liền, liên tục đóng góp cho việc xây dựng và phát triển các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tấn Định - Phó Trưởng Ban Quản lý được phân công làm Phó Trưởng Ban Thường trực. Ngoài việc phụ trách Phòng quản lý lao động, Phòng Đại Diện, Trung tâm Giới thiệu việc làm, Thanh tra Ban quản lý, ông Nguyễn Tấn Định còn được phân công phụ trách Văn phòng thay cho ông Lâm Văn Tiếp nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/12/2012.

Ban Quản lý xin thông báo đến các đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác.

Bài viết liên quan