Thông báo nhân sự tháng 4/2013
06:11 10/05/2023

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UBND-TC ngày 11/3/2013  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố,

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xin giới thiệu ông Phạm Huy Thông giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố từ ngày 11 tháng 3 năm 2013.
 

Ban Quản lý xin thông báo đến các đơn vị để thuận tiện liên hệ công tác.

Bài viết liên quan