Thông báo nhắc nhở các doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình cho thuê nhà xưởng dư thừa (nếu có)
06:11 10/05/2023

Nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp trong tình hình ảnh hưởng suy giảm kinh tế, phải thu hẹp quy mô sản xuất, bỏ trống phần nhà xưởng và phát sinh nhu cầu cho thuê lại nhà xưởng dư thừa, ngày 10/10/2011 Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố (viết tắt là Ban quản lý) đã có thông báo số 2337/BQL_KCN_HCM gửi đến tất cả các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố về việc yêu cầu các doanh nghiệp đang có hoạt động cho thuê nhà xưởng dư thừa báo cáo về tình hình cho thuê nhà xưởng dư thừa và những kiến nghị, đề xuất (nếu có) cũng như các doanh nghiệp đang có nhu cầu cho thuê nhà xưởng dư thừa trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến nay Ban quản lý chỉ nhận được báo cáo của 30 doanh nghiệp, trong đó có 14 doanh nghiệp báo cáo tình hình đang hoạt động cho thuê nhà xưởng và 16 doanh nghiệp báo cáo không có nhu cầu cho thuê nhà xưởng.   

Một lần nữa, Ban quản lý yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động cho thuê nhà xưởng dư thừa và gửi về Phòng Quản lý doanh nghiệp, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh hoặc qua địa chỉ mail enterprise.hepza@tphcm.gov.vn hạn chót nộp báo cáo trước ngày 30/11/2012.

Trong quá trình thực hiện chức năng cho thuê nhà xưởng, Ban quản lý yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện theo Thông báo số 1758/TB-BQL_KCN_HCM-QLDN ngày 10/8/2012 của Ban quản lý về việc hướng dẫn các doanh nghiệp cho thuê và các doanh nghiệp thuê lại nhà xưởng dư thừa theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Doanh nghiệp báo cáo theo file báo cáo mẫu được đăng tại trang web www.hepza.gov.vn. Mọi vướng mắc phát sinh (nếu có), đề nghị Quý doanh nghiệp liên hệ với Phòng Quản lý doanh nghiệp (HEPZA) điện thoại: 38232576 - 38290405, fax: 38294271 để được hỗ trợ và hướng dẫn.

Đính kèm:

  1. Mẫu báo cáo doanh nghiệp cho thuê nhà xưởng dư thừa.
  2. Thông báo số 1758/TB-BQL_KCN_HCM-QLDN ngày 10/8/2012 của Ban quản lý về việc hướng dẫn các doanh nghiệp cho thuê và các doanh nghiệp thuê lại nhà xưởng dư thừa theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Bài viết liên quan