Thông báo sơ tuyển dự án chương trình 04 và ROBOT năm 2013
06:10 10/05/2023

Căn cứ Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ vào định hướng Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2015;

Căn cứ mục tiêu và nội dung đề xuất của các Ban chủ nhiệm chương trình khoa học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh nhằm triển khai kế hoạch Khoa học – Công nghệ năm 2013 của hai chương trình:

 1. Chương trình Chế tạo thiết bị, sản phẩm thay thế nhập khẩu – gọi tắt là Chương trình 04.
 2. Chương trình Chế tạo Robot Công nghiệp – gọi tắt là Chương trình Robot.

Các ngành lĩnh vực ưu tiên sau đây:

 • Ngành cơ khí chế tạo máy;
 • Ngành điện tử - Công nghệ thông tin;
 • Ngành hóa dược;
 • Chế biến tinh lương thực thực phẩm;
 • Lĩnh vực năng lượng, năng lượng mới, năng lượng tái tạo;
 • Lĩnh vực công nghệ cao, sản phẩm công nghệ cao;
 • Lĩnh vực Robot ứng dụng trong công nghiệp, dịch vụ và các lĩnh vực khác.

Phương thức hỗ trợ:

1. Các dự án sản xuất thử nghiệm của Chương trình robot và Chương trình 04, ngân sách nhà nước hỗ trợ không thu hồi, theo các mức sau:

 • Tối đa đến 30% tổng kinh phí đầu tư, triển khai thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm.
 • Tối đa đến 50% tổng mức kinh phí đầu tư triển khai, thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, dự án triển khai tại địa bàn có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.

2. Các đề tài nghiên cứu, thử nghiệm của Chương trình robot: ngân sách đầu tư 100% kinh phí nghiên cứu.

Thời hạn nhận hồ sơ:

Hồ sơ sẽ được nhận kể từ ngày 15/06/2012 đến ngày 30/9/2012

Ngoài ra, trong công văn còn quy định về việc tổ chức đánh giá hồ sơ và cách thức thông báo kết quả. Tham khảo công văn tải tại đây

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu rõ hơn về mục tiêu, nội dung và quy trình đăng ký sơ tuyển dự án năm 2013 xin vui lòng liên hệ:

Anh Chu Bá Long – Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ

Điện thoại: 3932 6903 – 0983 013 818

Bài viết liên quan