Thông báo tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường trong khu chế xuất, khu công nghiệp

14:29 23/11/2022
 

Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3563/QĐ-UBND ...

Ngày 19 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 3563/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.

 

Ngày 24 tháng 10 năm 2022, Ban Quản lý có văn bản số 3024/BQL-MT thông tin đến các Công ty Phát triển hạ tầng, Doanh nghiệp đang hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp và các đơn vị có liên quan về việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

Do đó, các Công ty Phát triển hạ tầng, Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở Ban Quản lý, số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết thủ tục hành chính về môi trường theo quy định.

Bài viết liên quan