Thông báo về việc điều động, bổ nhiệm nhân sự tháng 11/2012
06:11 10/05/2023

1. Ông Bùi Thanh Ngọc, nhân viên Trung tâm Giới thiệu việc làm các khu chế xuất và công nghiệp thành phố, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm các khu chế xuất và công nghiệp thành phố theo Quyết định số 2467/QĐ-BQL_KCN_HCM ngày 24/10/2012 của Ban Quản lý.

2. Bà Lê Thị Lan Chi, chuyên viên phòng Quản lý Xây dựng, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý Xây dựng từ ngày 01/11/2012 theo Quyết định số 2468/QĐ-BQL_KCN_HCM ngày 24/10/2012 của Ban Quản lý.

Ban Quản lý thông báo để các đơn vị thuận tiện trong liên hệ công tác.

VĂN PHÒNG

Bài viết liên quan