Thông báo về việc doanh nghiệp thực hiện báo cáo tình hình cho thuê nhà xưởng dư thừa
06:10 10/05/2023

Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPZA) yêu cầu các doanh nghiệp có hoạt động cho thuê nhà xưởng dư thừa báo cáo về tình hình cho thuê nhà xưởng dư thừa và những đề xuất, kiến nghị (nếu có) theo mẫu đính kèm và gửi về Phòng Quản lý doanh nghiệp, 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh hạn chót ngày 17/10/2012.

Mọi vướng mắc phát sinh, đề nghị Quý doanh nghiệp liên hệ với Phòng Quản lý doanh nghiệp (HEPZA) để được hướng dẫn, điện thoại: 38232576 - 38290405, fax: 38294271.                                        

Bài viết liên quan