Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
06:11 10/05/2023

Đây là nội dung của Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT ngày 28/01/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất.

Theo Danh mục được ban hành theo Thông tư này, có 37 loại phế liệu được nhập khẩu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, trong đó, bao gồm: mai, vỏ động vật thân mềm, động vật giáp xác hoặc động vật da gai không xương sống; thạch cao; xi cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép; phế liệu và mẫu vụn của palastic từ polyme eylen ở dạng xốp, không cứng; tơ tằm phế phẩm; thủy tinh vụn và thủy tinh phế liệu và mảnh vụn khác; thủy tinh ở dạng khối; phế liệu và mảnh vụ của gang; phế liệu và mảnh vụn của sắt hoặc thép tráng thiếc…
 
Bên cạnh đó, có 44 phế liệu thu được trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan được phép nhập khẩu vào nội địa để làm nguyên liệu sản xuất, trong đó có: phế liệu mica; phế liệu sáp parafin; các nguyên tố hóa học đã được kích tạp dùng trong điện tử, ở dạng đĩa, tán mỏng hoặc các dạng tương tự, mùn cưa và phế liệu gỗ (ở các dạng khác nhau).
 
Thông tư này cũng chỉ rõ, trước khi nhập khẩu, phế liệu nhập khẩu phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; đã được làm sạch để loại bỏ chất thải, những loại vật liệu, vật phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định; đã được lựa chọn, phân loại riêng biệt theo mã HS, tên phế liệu…
 
Thông tư này thay thế Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/09/2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2013
 

Chi tiết Thông tư 01/2013/TT-BTNMT tải tại đây

Bài viết liên quan