Thông tư số 09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành

01:28 22/03/2023
 

Ngày 24/5/2019, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BLĐTBXH ngày 24/5/2019 quy định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành. Theo đó, bãi bỏ toàn bộ 68 thông tư và thông tư liên tịch; 31 quyết định; bãi bỏ một phần 01 thông tư liên tịch.

Thông tư này đã bãi bỏ hàng loạt các văn bản thuộc nhiều lĩnh vực như: giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn - vệ sinh lao động, quan hệ lao động – tiền lương,….

Về lĩnh vực an toàn - vệ sinh lao động các văn bản sau sẽ bị bãi bỏ:

  • Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

  • Thông tư số 06/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/3/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  • Thông tư số 49/2015/TT-BLĐTBXH ngày 08/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại.

  • Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT/BLĐTBXH-BCA-VKSNDTC ngày 12/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc hướng dẫn phối hợp trong việc giải quyết các vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động khác có dấu hiệu tội phạm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2019.

Bài viết liên quan