Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

03:34 17/03/2023
 

Ngày 16/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2019/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

Theo đó, tổ chức thu phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân (sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 217/2016/TT-BTC), bao gồm: Cục Hồ sơ nghiệp vụ (Bộ Công an) và Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài ra, tổ chức thu phí là cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng thẩm duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy theo quy định mới gồm: Cục cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an); Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Nguồn Cổng thông tin Bộ Tài chính

Bài viết liên quan