Thông tin về các Danh mục thuộc lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021-2025 thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư trực tiếp và cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố

04:06 15/03/2023
 

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4240/QĐ-UBND về Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố giai đoạn 2021-2025 thuộc đối tượng ưu tiên đầu tư trực tiếp và cho vay của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố. Theo danh mục này có 9 lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Thành phố, bao gồm: Giáo dụ; y tế; Văn hóa, du lịch, dịch vụ; Nông, Lâm, Ngư nghiệp; Môi trường, Năng lượng; Nhà; Giao thông; Các lĩnh vực xã hội hóa và các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế khác theo định hướng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, thuộc lĩnh vực Công nghiệp, Công nghiệp hỗ trợ được quy định chi tiết như sau:

- Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, các dự án đầu tư vào khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu Công nghệ cao Thành phố, khu Công viên phần mềm Quang Trung. Phát triển các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin trọng điểm;

- Đầu tư các dự án phụ trợ bên ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao. Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề; các dự án thuộc ngành công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, khuyến khích đầu tư.

- Các dự án xây dựng cơ sở ươm tạo, nhà xưởng hỗ trợ cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Các dự án đầu tư máy móc thiết bị công nghệ mới hiện đại, tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới hiện đại, nhà xưởng sản xuất của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tốt nghiệp tại vườn ươm và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Các dự án thúc đẩy phát triển xuất khẩu phần mềm và sản phẩm nội dung số; dự án đầu tư ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

- Các dự án phát triển công nghiệp sản phẩm chủ lực của Thành phố./.

 
Bài viết liên quan