Thông tin về Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố
06:12 10/05/2023

Nhằm tổng kết đánh giá tình hình hoạt động KCX-KCN trong năm 2013, khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích hoạt động xuất sắc để động viên khích lệ và nhân rộng gương điển hình tiên tiến, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2014, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Ban Quản lý) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 19 tháng 02 năm 2014.

Địa điểm: Hội trường Thành ủy, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, Ban Quản lý sẽ triển khai các nội dung doanh nghiệp cần thực hiện năm 2014 trong các lĩnh vực: đầu tư, xuất nhập khẩu, xây dựng, môi trường, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Thành phần mời dự Hội nghị gồm: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở-ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các Quận-huyện nơi có KCX-KCN, Đảng ủy, Công đoàn các Khu chế xuất, Khu công nghiệp thành phố, các Công ty phát triển hạ tầng KCX-KCN và Tổng Giám đốc/Giám đốc các doanh nghiệp trong KCX-KCN.

Bài viết liên quan