Thông tin về Hội thảo “Đánh giá tình hình tận dụng EVFTA, một số FTA khác và kiến nghị giải pháp dành cho các doanh nghiệp”

14:25 23/11/2022

Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công thương tổ chức Hội thảo “Đánh giá tình hình tận dụng EVFTA, một số FTA khác và kiến nghị giải pháp dành cho các doanh nghiệp”...

Trung tâm Hỗ trợ Hội nhập quốc tế TP.HCM phối hợp cùng Bộ Công thương tổ chức Hội thảo “Đánh giá tình hình tận dụng EVFTA, một số FTA khác và kiến nghị giải pháp dành cho các doanh nghiệp” cụ thể như sau:

 

- Thời gian: 13 giờ 00 – 17 giờ 00, ngày 25 tháng 11 năm 2022.

- Địa điểm: Khách sạn La Vela Saigon, số 280 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM.

- Đối tượng: đại diện cơ quan quản lý Nhà nước, Hiệp hội doanh nghiệp/Hội ngành hàng, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh khu vực phía Nam.

- Nội dung:

   + Báo cáo tổng quan về tình hình thực thi, tận dụng EVFTA và một số FTA khác

   + Tham luận về tình hình tận dụng các FTA và chia sẻ câu chuyện thành công của một số doanh nghiệp tiêu biểu.

   + Tọa đàm thảo luận về giải pháp để nâng cao hiệu quả tận dụng các FTA đối với các câu chuyện thành công và trả lời câu hỏi của các đại biểu tham dự.

- Chi phí: miễn phí tham dự.

Bài viết liên quan