Thông tin về tuyên truyền cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân của ngành Ngân hàng
10:20 03/07/2023

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận cơ chế chính sách hỗ trợ của ngành Ngân hàng được thuận lợi, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã có Công văn số 1702/HCM-TH-KSNB ngày 14/6/2023 thông tin 01 số chính sách hỗ trợ của ngành ngân hàng như sau:

  1. Các Chương trình/Gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó có Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và Chương trình cho vay bình ổn thị trường.
  2. Cơ chế chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn.
  3. Chương trình hỗ trợ lãi suất 2% (HTLS 2%/năm) theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Chương trình này kéo dài trong 2 năm từ năm 2022-2023 và năm 2023 là năm cuối cùng thực hiện Chương trình này.
  4. Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ. Đây là Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì triển khai, trong đó chủ lực là 04 ngân hàng thương mại vốn Nhà nước (Agribank, BIDV, VCB, Vietinbank).

     Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo Công văn số 1702/HCM-TH-KSNB ngày 14/6/2023 và tài liệu đính kèm.

      Theo Công văn số 1702/HCM-TH-KSNB ngày 14/6/2023 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

      Nguồn Phòng GS và QL DAĐT

Bài viết liên quan