Thư mời các DN trong KCN Tân Tạo ngày 19/10/2012
06:11 10/05/2023
Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban quản lý) trân trọng kính mời đại diện Ban Tổng Giám đốc/Ban Giám đốc Công ty đến tham dự buổi làm việc giữa Ban quản lý với các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tân Tạo.

Nội dung: Thông tin về những chủ trương, chính sách pháp luật đến doanh nghiệp; kiểm tra tình hình hoạt động ở các lĩnh vực xây dựng, môi trường, lao động, xuất nhập khẩu … của các doanh nghiệp; Tiếp nhận và giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp (nếu có).

Thời gian: 8h30 ngày 19 tháng 10 năm 2012 (thứ Sáu)

Địa  điểm: Lầu 5 - Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo – Lô 60A, đường số 2, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân.

Chủ trì: Ông Lâm Văn Tiếp – Phó Trưởng Ban Quản lý.

Thành phần tham dự:

- Các Trưởng/Phó phòng, Giám đốc/PGĐ Trung tâm thuộc Ban Quản lý.

- Đại diện Ban Giám đốc Công ty  Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo

 - Đại diện Ban Tổng Giám đốc/ Ban Giám đốc  các doanh nghiệp trong KCN Tân Tạo.

 - Mời đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn các KCX & CN thành phố, Hiệp hội các doanh nghiệp KCN TP.HCM, Quỹ Hỗ trợ công nhân.

Để buổi làm việc đạt kết quả tốt, đề nghị các Ông/Bà Tổng Giám đốc/Giám đốc quan tâm thông tin những yêu cầu, kiến nghị cụ thể (theo mẫu đính kèm) về Văn phòng Hepza trước ngày 15/10/2012.

Vì tính chất quan trọng của buổi làm việc, rất mong Quý Công ty sắp xếp thời gian tham dự đúng giờ và đúng thành phần.

Bài viết liên quan