Thỏa thuận hợp tác giữa Hepza và Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương)
06:10 10/05/2023

Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả sự hợp tác giữa HEPZA và VIETRADE trong hoạt động của hai bên, cụ thể:

- Thỏa thuận sẽ giúp hai bên phối hợp triển khai những nội dung liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về xúc tiến thương mại, đầu tư đến các doanh nghiệp trong các KCX/KCN thành phố nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hai cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao kỹ năng hoạt động của doanh nghiệp;

- Xây dựng chương trình hợp tác xúc tiến thương mại giữa hai cơ quan một cách chặt chẽ, có kế hoạch, qua đó tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp trong các KCX/KCN tiếp cận và tham gia thực hiện những chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; từ đó giúp doanh nghiệp KCX/KCN hoạt động hiệu quả hơn bằng việc mở rộng thị trường sản phẩm, nhằm thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, đẩy mạnh xuất khẩu theo mục tiêu của Bộ Công thương, Chính phủ;

- Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, gắn kết hoạt động xúc tiến đầu tư giữa HEPZA và VIETRADE; thu hút mời gọi các dự án đầu tư có quy mô lớn, hiệu quả cao cả về kinh tế cũng như xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố Hồ Chí Minh và của cả nước.

Nội dung của Thỏa thuận cũng quy định rõ yêu cầu, phương thức hợp tác giữa hai bên trong khuôn khổ chức năng nhiệm vụ của mình.

P.QLXNK

 

Bài viết liên quan