Thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

04:21 17/03/2023
 

Ngày 03/9/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1753/QĐ-BTC về việc ban hành Thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, bao gồm:

- 01 Thủ tục hành chính mới: Thủ tục Chấm dứt Đại lý giám sát hải quan.

Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu chấm dứt Đại lý giám sát hải quan nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Tổng cục Hải quan đề nghị chấm dứt Đại lý giám sát hải quan. Thành phần hồ sơ gồm có:

Thứ nhất, văn bản đề nghị chấm dứt Đại lý giám sát hải quan theo Mẫu số 08 công bố kèm theo Quyết định này.

Thứ hai, Giấy tờ công nhận kho bãi, địa điểm còn hiệu lực được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP : Nộp 01 bản chụp có công chứng hoặc chứng thực (trường hợp doanh nghiệp nộp qua đường bưu chính) hoặc nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp trực tiếp).

Thứ ba, Hợp đồng Đại lý giám sát hải quan ký với doanh nghiệp Trung Quốc (nếu có): Nộp 01 bản chụp có công chứng hoặc chứng thực (trường hợp doanh nghiệp nộp qua đường bưu chính) hoặc nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính để đối chiếu (trường hợp nộp trực tiếp).

- 02 Thủ tục hành chính thay thế.

+ Thủ tục Đăng ký, công nhận Đại lý giám sát hải quan.

+ Thủ tục Đăng ký, cấp sổ hải quan giám sát phương tiện và Giấy chứng nhận điều khiển phương tiện vận tải hàng hóa thuộc diện giám sát hải quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/9/2019.

Bài viết liên quan